Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN Makaleleriyle Aramızda

Sayın Hocamız Avukat Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN, kentsel dönüşüm konusunda makaleleri kendi izniyle sitemizde yayınlanmaya başlanmıştır. Kentsel Dönüşüm kanunu ve uygulamaları ve sürecin diğer aşamaları için tüm makalelerine sitemizden ulaşabilirsiniz.

0
5636

Sayın Hocamız  Avukat Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN, kentsel dönüşüm konusunda makaleleri kendi izniyle sitemizde yayınlanmaya başlanmıştır. Kentsel Dönüşüm kanunu ve uygulamaları ve sürecin diğer aşamaları için tüm makalelerine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Hocamızla tanışmamız ofislerinin bulunduğu bina olan Eskiyapan Apartmanının Kentsel Dönüşüm için deprem risk raporu hazırlarken oldu. Sayın Hocamızın bazı programlarını izlemiş ve bir kaç makalesini okumuş olmakla birlikte kendisiyle yüzyüze karşılaşmak ve kısada olsa sohbet edebilmek bizim için bir onurdur.

Hocamız Kentsel Dönüşüm ve uygulamaları konusunda engin bilgi ve deneyimi ile sektör, kurum ve kuruluşlar ile bir çok hak sahibi maliklere hizmet vermektedir. Bilgileri ve deneyimlerini aktarmaktadır. Hukuki süreç ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Peki Sayın Hocamız Prof. Dr. Saba ÖZMEN kimdir?

Alıntıdır: http://www.sabaozmen.av.tr/

1956 yılında Germencik’te doğan Prof. Dr. Etem Saba Özmen; ortaokul ve lise öğrenimini Aydın’da tamamlayarak 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı lisans eğitimini 1978 senesinde mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku yüksek lisans eğitimine devam etmiş ve eş zamanlı olarak Ankara Barosu’nda avukatlık stajını başarıyla tamamlamıştır. 1980-1987 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Özel Hukuk Bilim Dalı Programı ile doktora unvanını kazanmış, aynı seneler içerisinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyeliği görevi yapmıştır. 1997 ile 2001 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi’nde Profesör unvanını kazanmış ve bu zamana kadar birçok üniversitede Medeni hukuk, Miras hukuku, Borçlar hukuku ve Eşya hukuku dersleri vermiştir. Halen Okan Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Etem Saba Özmen iki dönem Emlak Bankası ve Toplu Konuttan Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığı; Emlak Menkul Değerler Genel Müdürlüğü, İş GYO’da kurucu hukuk danışmanlığı, TOKYAD’da (Toplu Konut Yapımcıları Derneği) hukuk müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Saba Özmen Avukatlık Ortaklığı’nı kuran ve 2004 yılından bu yana genç, dinamik kadrosuyla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sürdürmekte olan evli ve iki çocuk babası Prof. Dr Etem Saba Özmen; İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Kitaplar

 • Kat İrtifakı, Ankara 1997
 • Türk Hukukunda Paydaşlıktan Çıkarma Davası, Ankara 1991
 • Devre Mülk Hakkı, Ankara 1988
 • Kat Mülkiyeti Kanunu Değişiklikleri Şerhi ve Eleştirisi, İstanbul 2010

 

Ortak Makaleler : 
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Değerlendirilmesi, (Ar. Gör. Herdem Belen'le)
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Kanuna Toplu Yapı ile İlgili Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi ( Öğr. Gör. Hafize Erden' le)

 

Makaleler : 
 • Nişanın Bozulmasında Cayma Akçası ve Cezai Şart (MK. 83. Madde Değişikliği)
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995 Sayı:4
 • Paydaşlıktan Çıkarma Davası İle İlgili Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Hakkında Düşünceler
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1996 Sayı : 2
 • Kat İrtifakında Yönetim
Adalet Dergisi,
 • Kat İrtifakında Yapının Bitirilmemesi Nedeni İle Sona Erme ve Yaygın Kat İrtifakında Doğurduğu Sorunlar
Ankara Barosu Dergisi, 1992 Sayı: 3
 • Kat İrtifakına Geçiş Kararına Uymama Nedeni İle Paydaşlıktan Çıkarma
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993 Sayı: 1
 • Kat İrtifakının Devri Zorunluluğu Ve Yatay Kat İrtifakında Doğurduğu Sorunlar
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1992 Sayı: 2
 • Türk Hukukunda Hacizlerin Şerhle Kazandığı Hukuki Nitelik Ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçların İrdelenmesi
Ankara Barosu Dergisi, 1991 Sayı: 2
 • Türk Hukukuna Özgü Olarak Merkez Bankası Kanunu ve Buna Dayanılarak Çıkarılan Tebliğler Karşısında Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Kısmen Peşin Ödemeli Satışlarda Malın Tesliminde İfa Zamanına Bağlı Sorunlar
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1991 Sayı:1
 • Borçlar Hukuku Açısından Tüketilen Doğal Kuvvet Bedellerinin Başkası Tarafından Ödenmesinden Doğan Hukuki Sorunlar
Ankara Barosu Dergisi, 1991 Sayı: 1
 • Tele faks Cihazları (Faksimile) İle Gönderilen İrade Beyanlarının Medeni Hukuk Ve Usul Hukuku Açısından Sonuçları
Ankara Barosu Dergisi, 1990 Sayı: 1
 • Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Sebebi İle Çekilen İki Haklı İhtarın Niteliği İle Buna Bağlı Yargıtay İçtihatlarının Eleştirisi
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1989 Sayı:6
 • Taşınmaz Hukuku Açısından Yapı Kooperatiflerinde Amaç Gerçekleşmeden Ortaklara Arsa Dağıtabileceğine İlişkin Ana sözleşme Hükümlerinin Değerlendirilmesi Ve Kooperatifler Kanunu İle Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Çatışmasından Doğan Hukuki Sorunlar
Ankara Barosu Dergisi, 1990 Sayı: 4
 • Kooperatifler Kanunu Değişikliği Ve Yeni Örnek Ana sözleşmeler Karşısında Türk Borçlar Ve Ticaret Hukuku Açısından Konut Yapı Kooperatiflerinde Ortaklık Payı Dışındaki Ödemelerin Niteliği İle Bu Borçlarda Temerrüdün Hüküm Ve Sonuçları
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1990 Sayı:4
 • 3476 Sayılı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında Kooperatiflerin Taşınmaz Alımı ve Satımı İşlemlerinin Ticaret Hukuku ve Medeni Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
Ankara Barosu Dergisi, 1989 Sayı : 5
 • Kat Mülkiyetinde Bahçenin Niteliği ve Ortak Yer – Eklenti Ayırımı İçerisindeki Yeri
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1990 Sayı:1
 • Kat Mülkiyetine Bağlı Eklentiler ve Bu Konudaki Taahhüt İşlemlerine Yönelik Hükmün Temelsizliği
Adalet Dergisi, 1990 Sayı: 4
 • Semenin Aralıklı Olarak Ödendiği Satım Akdinde Temerrüt Nedeni İle Fesih Sonucu Kısmi Tediyenin Satıcıda Kalacağına İlişkin Şartların Hukuki Sonuçları
Türkiye Noterler Birliği, 1990 Sayı : 65
 • Devre Mülk Hakkı ve Bu Konuda Noterlerin İşlevi
Türkiye Noterler Birliği, 1989 Sayı : 62
 • 3476 Sayılı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında Ana sözleşmenin İntibakı Ve Hukuki Sonuçları
Ankara Barosu Dergisi, 1989 Sayı : 3


avcılar escort


escort avcılar


avcılar escort bayan


bakırköy escort

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here