Kentsel Dönüşüm Nasıl Olacak ?

Kentsel Dönüşüm kanunu veya gerçek adıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun ile birlikte bir çok kurum, kuruluş yetkili veya yetkisiz kişiler, kendisini uzman olarak atıfta bulunan kişiler tarafından yazılar ve beyanlarda bulunuldu. Ancak kentsel dönüşüm kanunununda da belirtildiği gibi 3 adet yöntemle binaların yenilenmesi-dönüşümü mevcuttur.

0
1886

Kentsel Dönüşüm kanunu veya gerçek adıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun ile birlikte bir çok kurum, kuruluş yetkili veya yetkisiz kişiler, kendisini uzman olarak atıfta bulunan kişiler tarafından yazılar ve beyanlarda bulunuldu. Ancak kentsel dönüşüm kanunununda da belirtildiği gibi 3 adet yöntemle binaların yenilenmesi-dönüşümü mevcuttur.

1) Rezerv Yapı Alanı: Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları,

Tanımdan anlaşılacağı gibi Rezerv Yapı Alanları yeni yerleşim alanları oluşturmak, toplu konutlar inşa etmek için idare veya TOKİ olarak bilinen toplu konut iadesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıdır. Genelde bir yapı adasında oturan maliklerin tamamı anlaşması ve TOKİ’ye başvuru yapması sonucunda TOKİ bölgeyi ve yapılaşmayı inceleyerek buranın rezerv yapı alanı olarak kullanılmasını talep edebilir.

2) Riskli Alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı,

   Riskli alan kavramına en uygun çalışmalar FİKİRTEPE’de görülmektedir. İdare veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talebi üzerine Bakanlar Kurulu kararınca Riskli Alan olarak tespit edilen bölgelerde bireylerin Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanarak ancak kendi talep ettikleri müteahhit firma veya firmalara bir veya daha fazla parsel olarak veya tüm yapı adasının anlaşmasıyla yapılaşma yapılır. Riskli alan içinde kalan yapılar için Deprem Risk Raporu düzenlemeye gerek yoktur.

3) Riskli Yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı veya yapıları,

   Kentsel dönüşümün temelini oluşturan Riskli Yapı kavramı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dipu İnşaat Proje ve Uygulama Ltd. Şti. gibi lisanslandırılmış firmalara yapı maliklerinden en az birisinin başvuru yapmasıyla yapıdan çeşitli yöntemlerle Deprem Risk raporunun hazırlanması ve idareye sunulması ile riskli yapı ve kentsel dönüşüm süreci başlatılır. Ardından en az 2/3 çoğunluğun kararıyla uygun bir müteahhit firma ile anlaşılarak inşaat ve yenileme-dönüşüm faaliyetlerine başlanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here