Kentsel Dönüşüm İşlemlerinde Devir ve Satış Sonrası Durum

Kentsel Dönüşüm İşlemlerinde 3. şahıslara ilk satış işlemlerinde sağlanabilecek vergi ve harç muafiyetleri hakkında Dipu Kentsel Dönüşüm Müdürü İnşaat Mühendisi Sayın Özcan ÖZ görüş ve bilgilerini paylaştı.

0
2369

Merhabalar …..

Kentsel Dönüşüm süreci olarak bilinen 6306 Sayılı kanun kapsamında ister riskli alan ister riskli yapı kapsamına olsun en çok merak edilen sorulardan birisi de, kazanılan Hakların devamlılığıdır.

Genelde Kentsel Dönüşüm Süreci riski raporunun alınmasından sonra onaylanmasıyla başlamaktadır. Ancak bu süreç içinde inşaat faaliyetlerine başlamadan önce ve/veya uygulama sonrası meydana gelecek ilk satış sonrası durumda nasıl bir yol izleneceği tam olarak bilinmemektedir.

Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu konuya açıklık getirilmesi amacıyla 2014/06/08 tarihli bir görüş yazısı yayınlanmıştır.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 9/a bendinde “Kanun uyarınca; ilgili kurum veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alman harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır.” denilmekte ve 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesine 25/7/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile eklenen 9/ç fıkrasında “İlgili kurum ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan;

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

1) Uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemleri,

2) Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, kredi desteğinden faydalanarak veya tamamen kendi kaynaklarını kullanarak,

uygulama alanında veya uygulama alanı dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması işlemi, Kanun uyarınca yapıldığından, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.” hükmüne yer verilmektedir

 Yukarıdaki görüş yazısından anlaşılacağı üzere 1. madde de uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri, tescili İşlemleri ile Kanun Kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni ilk satışı, devri tescili işlemleri ifadesi ile uygulama sonrası ilk satış tescil işlemlerinden harcı noter, damga vergisi tapu harcı gibi harçlardan muaf olunduğu ifade edilmektedir.

Ancak bazi tapu müdürlüklerinin halen ilk satışlarda harç ücreti aldığını da öğrenmiş durumdayız. Bu durumla ilgili gerekli Kurum Kuruluşlara DİPU KENTSEL DÖNÜŞÜM   olarak Bakanlığımızın Müdürlüğümüzün sunduğu yasa, yönetmelik ve görüş yazılarıyla bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki kanunların sizlere kazandırdıkları hakların çeşitli nedenlerle bilerek veya bilmeyerek kullandırılmaması bir suçtur.

Bilginize sunulur.

Görüş yazısına Ulaşmak İçin tıklayınız ..    3. sahislara satış sonrası Kentsel Dönüşüm muafiyetleri

Özcan ÖZ

(İnşaat Mühendisi)

Dipu KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE Müşavirlik LTD. ŞTİ.

Özcan ÖZ Kimdir? : 2005 Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat mühendisliği bölümü mezunu olan Özcan ÖZ, 2005-2012 yılları arası çeşitli firmalarda proje, uygulama ve güçlendirme konularında proje ve saha çalışmalarında görev almıştır. Mayıs 2012 tarihinde 6306 sayılı kanunun onaylanmasıyla birlikte DİPU İnşaat Proje ve Uygulama Ltd. Şti. firmasını kurarak DİPU Kentsel Dönüşüm markasıyla hizmet vermektedir. Genel olarak kentsel dönüşümden her bir hak sahibinin azami oranda yaralanması için mücadeleler vermektedir. Ayrıca kentsel dönüşüm risk raporu ve uygulamaları konularında da hizmetler vermektedirler.


escort bayan beylikdüzü


escort beylikdüzü


beyikdüzü ucuz escort


göztepe escort

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here