Kentsel Dönüşüm Yönetmeliğinde Büyük Değişiklik

0
1589

Kentsel dönüşüm olarak bilinen 6306 sayılı kanun yönetmeliğinde değişiklik yapılarak Resmi Gazetede yayımlandı. Eski yönetmelikte 2/3 çoğunluğun kararlaştırılması ile 1/3’ün hakları satın alınması sadece maliklere yapılabiliyordu.

21.06.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6306 sayılı kanun yönetmeliği 15.Madde 3.Fıkrasında “Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; 15/A maddesinde belirtilen usule göre, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Riskli yapılarda ise, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.” maddesi eklenmiştir.

Bu maddeye göre kentsel dönüşüm yönetmeliğinde kamulaştırma sistemi değişmiş ve Bakanlık ve TOKİ yerinde dönüşüm yapılan yerlerde kamulaştırmaya katılmayacaktır. Yeni çıkan yönetmeliğe göre artık bu yerler apartman maliklerinin alamaması durumunda 3.kişilere satılarak kentsel dönüşüm uygulamalarının hızlandırılması planlanmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here